Höra i öra och ljud

Höra i öra och ljud hänger ihop. Man får ljud in i örat och hör genom att örat omvandlar vågorna till signaler som går till hjärnans hörselcentrum. 

Örat är en av vår viktigaste sinnen, vi uppfattar sånt som vi inte ser och kommunicerar genom att lyssna. Kombinationen att kunna se och höra är genialisk. Det finns nog ingen bättre kombination i världen. Vi ska tacka gud för at vi kan göra så med vår kropp.

Vem skapade hörseln?

Höra i öra och ljud är i princip omöjligt. Men det går att bygga meningen så. Många av oss här i världen undrar nog vem det är som kommit på kombination att kunna höra och se med ögonen.

Jag tackar dig som läst detta och hoppas du fått nytta av informationen.

Kontakta gärna oss.

hora i ora och ljud