Tolkning online app

Hörseltest med tolkning online och med en app är något som efterfrågas på Internet nu och i framtiden. Vi på Hörsel för dig är på väg att ta fram en sådan app. Det kommer vi göra genom att programmera så hörseln tolkar online och visar det i app. 

Tolkning online och genom vår app

Tolkning online app – Hur fungerar det då om man ska tolka ljud genom mobiltelefonen online och sedan få det presenterat i en app. Det är just det vi håller på att undersöka och kommer så fort vi kan att presentera denna unika app. Vi har många ingenjörer satta på att knäcka denna svåra nöt. Tolkning av ljud är inte alltid helt lätt men det finns bra grundmaterial man kan använda och förädla. Att den ska vara online är det viktigaste så man kan hålla upp telefonen och få ljudet in och att sedan det som sägs översätts till text i mobiltelefonen för den som har svårt att höra. Appen kommer på ett smart sätt sedan presentera texten på det lättaste möjliga sätt för slutanvändaren.

Vi väntar med spänning på hur denna app kommer att fungera och se ut…

tolkning online app